Faculty of Dentistry CMU

Vision Institute of Advanced Dental Sciences for Society Graduate School of Dentistry

คำถามที่พบบ่อย

1. Q : ช่วงเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือเมื่อใด

A : - ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 1) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม
- ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 2) ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน
- ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือน สิงหาคม - ตุลาคม
สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม โทร. : 0-5394-2405 ต่อ 6
ดูกำหนดการรับสมัครได้ ที่นี่

2. Q : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนกี่หลักสูตร อะไรบ้าง

A : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอน 5 หลักสูตร มากกว่า 10 สาขาวิชา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่นี่ for more information

3. Q : เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่จำเป็นมีอะไรบ้าง

A : สามารถดูเงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่.

4. Q : วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามีอะไรบ้าง

A : สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร และขั้นตอนการสมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่นี่

5. Q : สามารถติดต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่องทางใดบ้าง

A : สามารถติดต่อเราได้ที่ - สอบถามทางโทรศัพท์ : 053-944427, 053-944420 Fax. 053-222844 - สอบถามเจ้าหน้าที่ : สำนักงาน งานบริการการศึกษาฯ อาคาร 7 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เวลาทำการ วันจันทร์
– วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
- สอบถามทางอีเมลล์ : grad.dentistry@cmu.ac.th
- ติดตามข่าวสารของเราได้ ที่นีหรือติดตามเราบน facebook : @graddentistryCMU

ปฏิทินการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ประชาสัมพันธ์คณะฯ
โทรศัพท์ : 053-944440, 053-944441
โทรสาร 053-222844
E-mail: pr.dent@cmu.ac.th

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา (งานบริการการศึกษาฯ)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 053-944427, 053-944420
E-mail: grad.dentistry@cmu.ac.th
Facebook : @graddentistryCMU