การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ Anna University

19 กุมภาพันธ์ 2567 11:03

ประเทศอินเดียได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ประจำปีการศึกษา 2024-2025 ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น โดยสามารถสมัครได้ 3 รูปแบบ คือ (1) สมัครตรง (2) โครงการทุนการศึกษาของสภาอินเดียเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม (3) โครงการ Study in India (SII) Programme โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ cfa.annauniv.edu/cfa และ https://studyinindia.gov.in/

ไฟล์แนบ