ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 และเสนอผลงานวิจัย

30 พฤษภาคม 2567 10:57
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิทยาศาสตร์นานาขาติและขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "The 9" Princess Chulabhorn International Science Congress" หัวข้อ "ความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียว : บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมี (The Challenges of One Health : The Roles of Biosciences and Chemistry)" ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
 
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมหรือส่งบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2567 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://pc9.cri.or.th/ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังปรากฏบนเว็บไซต์

ไฟล์แนบ