คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม

11 เมษายน 2567 15:28

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้


- ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน
- ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน
- ระดับป.บัณฑิต จำนวน 3 คน

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://grad.dent.cmu.ac.th/
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ https://admission.grad.cmu.ac.th/


ทุนการศึกษา
- ทุน CMU Presidential
- ทุน TA/RA


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://w3.grad.cmu.ac.th/scholarship
หากมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944427 หรือ 053-944420