ทุนชีพนิ่งประเทศไทย

19 กุมภาพันธ์ 2567 10:30
ทุนชีพนิ่งประเทศไทย โครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระยะเวลาหนึ่งปี ในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร โดยจะครอบคลุมในค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน ค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป และมีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ โดยมีช่วงเวลาการรับสมัคร ดังนี้

 

ส.ค. / ก.ย. เปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่ง
พ.ย. ปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่ง
ก.พ. - เม.ย. สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
มิ.ย. / ก.ค. ประกาศผลทุนขีฟนิ่ง
ก.ย. / ต.ค. ผู้ได้รับทุนชึฟนิ่งเดินทางไปศึกษาต่อ
* วันที่เปิดและปิดรับสมัครทุนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี

 

      ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ www.chevening.org/ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล์ chevening.thailand@fcdo.gov.uk

ไฟล์แนบ